Onze innovatieve aanpak bestaat uit drie pijlers:

Consultancy/advies

We adviseren en ondersteunen u bij het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. We zijn uw partner op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Dat resulteert in concrete aanbevelingen om de veiligheid in uw gemeente te vergroten, zowel in de fysieke omgeving als in de online wereld.

Training

Praktijkgerichte trainingen en workshops, zowel gericht op ondermijnende criminaliteit in buurten en wijken als in haar verschijningsvorm als cybercrime. Na afloop weten uw medewerkers wat er nodig is om ondermijnende criminaliteit integraal, effectief en efficiënt aan te pakken. Ook kunnen ze voorgenomen acties en interventies (zowel proactief als reactief) ontwikkelen en uitvoeren.

Coaching

Praktische coaching on the job. Tijdens het coachingstraject werken uw medewerkers samen met onze professionals aan het ontwikkelen en uitvoeren van een doelgerichte aanpak tegen ondermijnende criminaliteit.

Deze integrale aanpak is dé doeltreffende manier om ondermijnende criminaliteit in de volle breedte te bestrijden. En door samen te werken met medewerkers uit uw eigen organisatie, creëren we het ideale team en netwerk om uw gemeente gezond, veilig en leefbaar te houden.

Uw dashboard: ObsCope

ObsCope is een slim softwareplatform waarmee u risico’s en problemen in uw gemeente blootlegt. Op basis van de informatie die ObsCope toont, kunt u vervolgens perfect doeltreffende acties of interventies initiëren. Maar ObsCope gaat verder. U monitort tijdens en na uw interventies direct het effect en de concrete resultaten. Kortom: ObsCope is een doeltreffend, praktisch instrument in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Cyber crime / cyber security

Een lek in uw IT-omgeving, kwetsbare CCTV-camera’s of onverantwoord online gedrag – het zijn zomaar enkele voorbeelden die cyber criminelen in de kaart spelen. Het is belangrijk dat u hen een stap voor blijft.

Via onze trainingen en diensten zorgen we voor maximale cyber security en optimale cyber security awareness. Ook kunnen we uw volledige IT-infrastructuur scannen op kwetsbaarheden, inclusief computers, laptops, printers, servers, routers en andere aangesloten soft- en hardware. Op een schaal van 0 tot 10 geven we in een risicomatrix aan hoe groot risico’s zijn en welke kansen er liggen om uw cyber security kostenefficiënt te verbeteren.

Onze mensen

Ron van Hamond

Adviseur/consultant
 • 10 jaar ervaring als politieagent
 • 8 jaar ervaring als (internationaal) rechercheur
 • 7 jaar ervaring als unitleider Veiligheid bij een gemeente
 • 7 jaar ervaring als programma-manager Ondermijning bij Taskforce-RIEC

Wim Coopmans

Adviseur/consultant
 • 40+ jaar ervaring als coördinator toezicht- en handhavingsbeleid (diverse overheden, operationeel, beleidsmatig en managementniveau)
 • 9 jaar ervaring bij de Rijkspolitie
 • Afgestudeerd milieutechnoloog en jurist/bestuurskundige (HBDO)
 • Gespecialiseerd in het ontwikkelen van handhavingsbeleid
 • Gespecialiseerd in complexe/bestuursgevoelige handhaving
 • Gediplomeerd trainer/docent (handhaving, prioritering, ondermijning)

Ellen ter Horst

Adviseur/consultant
 • 8 jaar ervaring als casemanager en procesbegeleider in het sociale veiligheidsdomein en het domein van de fysieke leefomgeving
 • 20 jaar ervaring als docent, trainer en coach voor professionals in het veiligheidsdomein (mbo-, hbo- en masterniveau)
 • 6 jaar ervaring als docent, trainer en coach voor professionals in het domein van de fysieke leefomgeving (mbo-, hbo- en masterniveau)

Timo Meijers

Junior consultant/trainer
 • Integraal Veiligheidskundige
 • Afgeronde Minor ‘Bestuurlijke aanpak van ondermijning’
 • 1,5 jaar ervaring als beleidsmedewerker Veiligheid bij Stichting WhatsApp Buurtpreventie Nederland
 • Coördinator innovatieve projecten in het veiligheidsdomein
 • Ontwikkelaar datagedreven werken in het veiligheidsdomein
 • Mede-initiatiefnemer softwareplatform ObsCope

Anass Ali

IT Operation Engineer/ethical hacker
 • Hogeschool van Amsterdam, afstudeerrichting Cyber Security
 • DIVD – Cyber Security-onderzoeker
 • Politie Nederland – Cyber Recherche
 • Beste Cyber Security Pitch tijdens Nationale Cyber Security Summer School (NCS3), toegekend door dCypher (augustus 2023)

COPE richt zich op gemeentes, overheden en woningcorporaties en biedt een integrale aanpak om ondermijnende criminaliteit te signaleren én aan te pakken.